koo-logo

ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಸಿಂಧ್ಯಾ ಬಿ.ಇ. ಸಿವಿಲ್
badge_img
@pgr__sindhia

Politician
ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು - ಹಣಕಾಸು,ಗೃಹ,ಸಾರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ,ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು - ಭಾರತ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್....more