back 1
krishan kumar
@krishan4
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष कायो नमस्ते नमस्ते॥१॥ ॐ नमो शिवाय ॐ जय महाकाल ॐ
सत्यमेव जयते...more
Loading...

Trending Hashtags

@1x􀄪