koo-logo
icLanguageInActive
koo-logo
settingsetting
B Somashekar photo

B Somashekar
badge_img
@b_somashekar

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂ ಮಾಡಿ...more
create koo