koo-logo
icLanguageInActive
koo-logo
settingsetting
Chandrakant Patil photo

Chandrakant Patil
badge_img
@ChDadaPatil

उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री - महाराष्ट्र राज्य । आमदार-कोथरुड विधानसभा
Koo Your Opinion!...more
create koo