koo-logo
icLanguageInActive
koo-logo
settingsetting
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ  photo

ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
badge_img
@ಪ್ರಿಯಾಂಕ್_ಖರ್ಗೆ

ಶಾಸಕ, ಚಿತ್ತಾಪುರ | ಮಾಜಿ ಸಚಿವ - ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂ ಮಾಡಿ...more
create koo