koo-logo
backKoo
Edhar udhar kyun bhatak raha kar prupkar ki kam saga sambandhi koi na aabe tera karm hi aabe kam
comment