back
user
Ek Brahman bariya urdu bol leti hai ji Amu ki Chatra to nahi ji
0/400