back
user
*conditions apply 1. ಲಸಿಕೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. 2. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪೇಪರ್ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಗುಲಾಮರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು; 1. ಗೃಹಖಾತೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ 2. ಅಮಿತ್ ಷಾ ಗೃಹಖಾತೆಯ ಸಚಿವರು ಭಕ್ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ; ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ಜೈ
0/400