back
user
अयं होलीमहोत्सवः भवत्कृते भवत्परिवारकृते च क्षेमस्थैर्य-आयुः-आरोग्य-ऐश्वर्य-अभिवृद्घिकारकः भवतु।। ।।होलिकाया: हार्दिकशुभाशयाः।।
user
Replying to @richa_tiwari
0/400