back
user
Bengal par chup, up par chup, bihar par chup, rajasthan par chup, Chhattisgarh par chup, desh ko bandnaam karne walo par koi action nahi, librandu ka dar, aur ab to twitter ko ban karne me bhi dar. #spinelessmodi #narendramodi
0/400