back
user
#koo ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सुप्रभातम् मंगलमय हो बृहस्पतिवार,! ॐ बृं बृहस्पतये नमः,!! ’देवानां च ऋषिणांच्च गुरुं काच्चन सन्निभम् । बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम् ।।’ जय हरि स्मरणम् हार्दिक शुभकामनाएं💐💐 सपरिवार सकुशलता का अभिलाषी.....🚩🙏
0/400