back
user
@SurajKrBauddh सोचो भगवान का विरोधी रावण धर्म विरोधी रावण रीती रिवाज तोर अहंकारी रावण मानवता से शून्य रावण सबको रुलाने वाला रावण मनमानी जो करे वो बिल्कुल रावण।आखिर तुम कौन हो।राम हो या हो रावण
0/400